KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında yürütülen Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 26 proje ilinde il eylem planları hazırlanmıştır. 2017-2020 dönemi için hali hazırda 26 ilde uygulanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının 81 ile yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır ve bu anlamda Iğdır ili de İl Eylem Planı hazırlanması istenen iller arasındadır.
16/06/2017 tarihinde ikincisi düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Ulusal Eylem Planı tanıtımı ve İl Eylem Planı hazırlık süreci hakkında bilgilendirme yapılmış, İl Eylem Planının başlatılması ve bu hususta Teknik Kurulda görev yapacak olan personellerin belirlenmesi ve çalışmalara başlanması yönünde kararlar alınmıştır.
 İl Eylem Planı Hazırlık süreci kapsamında; Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin KOÇAK’ın başkanlığında 27-29 Eylül tarihleri arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurul Çalıştayı düzenlenmiş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İl Eylem planının ana yapısını oluşturacak 4 temel hedef ve faaliyetler konusunda Teknik Kurul üyeleri ile istişare yapılmıştır. 16.02.2018 tarihinde toplanan Teknik Kurul toplantısında İl Eylem Planının nihai hali oluşturularak, taslak İl Eylem Planı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne resmi yazı ile sunulmuştur. Kurumlardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Iğdır İl Eylem Planı 23/03/2018 tarihinde Vali Yardımcısı Bilgehan KARANFİL’in başkanlığında toplanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.          


Sonraki Sayfa: DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE, "FARK ET, KABUL ET, BİZİMLE YÜRÜ" YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Önceki Sayfa : KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE IĞDIR İL EYLEM PLANI