KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI TEKNİK KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu’nun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlar arası koordinasyon görevinin yerel düzeyde etkin biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Teknik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Sonraki Sayfa: 1 EKİMDE NESİLLER BULUŞUYOR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Önceki Sayfa : AİLE DESTEK MERKEZİ 4 KURSLA HİZMETE BAŞLADI