KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI TEKNİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

 

Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında yürütülen Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 26 Proje İlinde İl Eylem Planları hazırlamıştır.
2017-2020 dönemi için hali hazırda 26 İlde uygulanan Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Eylem Planlarının 81 İlde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda İlimizde de Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Eylem Planı hazırlıkları başlamış ve Eylül ayında 3 günlük bir Çalıştay gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanmış olan Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Eylem Planı taslağı ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilmiş olan Teknik Kurulda görüşülmüştür.
İlimizde Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Eylem Planı Taslağı tamamlanmıştır. Hazırlanan taslak İl Müdürümüz Sefer COŞAR’ın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Eylem Planı Teknik Kuruluna sunulup görüşülmüştür. Tamamlanan Taslak İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin onayına sunularak kamuoyuna duyurulması amaçlanmıştır.Sonraki Sayfa: 15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ BÜLENT AYDIN'IN AİLESİNE ZİYARET YAPILDI

Önceki Sayfa : 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDA ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR