İL MÜDÜRÜMÜZ SEFER COŞAR’IN “DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ” MESAJI


2 Nisan tarihi Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, “ Dünya Otizm Farkındalık Günü “olarak ilan edilmiştir.
 
Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edilmektedir.
 
Günümüzde otizmin bilinen ve uygulanan tek tedavi yöntemi erken yaşta başlanan özel eğitimdir. Bu eğitimi alan çocukların sosyal yönlerinin geliştiği ve iletişim becerilerinin arttığı gözlenmektedir. Otizmli çocuklarımızın akranlarına yakın davranış ve beceri sergileyebilmeleri sevgi, sabır ve özveri ile sürdürülecek eğitimlere bağlıdır.
Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımları konusunda ciddi mesafeler alıyoruz. İnsan merkezli politikalarla engellilerimizin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik ile ilgili sorunları daha hızlı çözülecektir. Hedefimiz, otistik çocuklarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal hayatta yer almalarını sağlamaktır.
Bu duygularla, otistik çocuklarımız adına ‘Fark et, kabul et, bizimle yürü' diyor ve otizmli çocuklarımızı, ailelerini, eğitmenlerini ve otizmle mücadele gönüllülerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 


Sonraki Sayfa: İL MÜDÜRÜMÜZ SEFER COŞAR, KURUM VİZYONUNU ANLATTI

Önceki Sayfa : DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE, "FARK ET, KABUL ET, BİZİMLE YÜRÜ" YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ