İL MÜDÜRÜMÜZ SEFER COŞAR, KURUM VİZYONUNU ANLATTI

İl Müdürümüz Sefer COŞAR,  Iğdır Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencilerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Düzenlenen seminerde yaptığı sunumda kamuda sosyal hizmetlerin önemine değinerek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün engelli, çocuk, kadın, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmaları olduğunu ifade etti.

İl Müdürümüz Sefer COŞAR  "
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Misyonumuz “ Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.”  İken Vizyonumuz “Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmaktır.

İl Müdürlüğü olarak ise,  Iğdır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak 2828 kanunun 14. maddesi gereğince 1993 yılında Valilik Binasında hizmet vermeye başlamış olup 2007 yılının sonunda Kültür Merkezi Binasına taşınmıştır. 633 Sayılı KHK gereği (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapatılmıştır.
Aynı kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş olup; kurumumuz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 20.12.2012 tarihinde Emek Mahallesi Sema Yunt Caddesi No:1 Adresine taşınarak hizmetlerini bu adreste sunmaktadır. ” dedi.

Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili bilgi veren İl Müdürümüz, " İlimiz özelinde 2016 yılında göreve başlayan 8 ASDEP görevlisi ve 2017 yılında göreve başlayan 12 ASDEP görevlisi ile toplam 20 kişiden oluşan bir ASDEP ekibi görev yapmaktadır. İlimizde ASDEP görevlilerinin yürütülmesinde görev aldığı hizmetler;  İlimizde sunulan engelli evde bakım hizmeti kapsamında 2563 yılık kontrol ve başvuru dosyasının kabulü yapılmıştır. Aile yanında desteklenmesi kararı bulunan çocuklara sunulan Sosyo-Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 561 aileye hizmet arzı esnasında görev almışlardır. Şehit Gazi ailelerin ziyaret edilmesi ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen hizmetlerde aktif görev alan ASDEP görevlileri toplam 3124 aileye ulaşmış ve hizmet vermiştir." dedi.

Çocuk Hizmetleri Başlığı Altında Yapılan Çalışmalara değinen İl Müdürümüz, " 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korumaya muhtaç çocuklara yatılı korunma ve bakım hizmeti sunmak, eğer mümkünse korumaya muhtaç çocuğu aile yanında desteklemektir. Hali hazırda 27 çocuğa yatılı olarak bakım hizmeti sunulmakta olup 297 çocuk ise aile yanında Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinden faydalanmış olup şimdiye kadar 3 milyon 156 bin 851 TL ödeme yapılmıştır. Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetleri de korunmaya muhtaç çocuklar için uygulanan diğer hizmet modelleridir. Hali hazırda 7 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır. 2017 yılında evlat edindirme hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı ise 3 tür." dedi.

Kadın Hizmetleriyle İlgili Çalışmaları aktaran İl Müdürümüz, " Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psiko-sosyal destek sunmak, Kadın Konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. 2017 yılında toplam 2350 önleyici tedbir kararı 8 tane de koruyucu tedbir karar çıkarılmış olup, Kadın konukevimizde hali hazırda 5 kadın ve 2 çocuk barınmaktadır. 2017 Yılı süresince kadın Konuk Evi Hizmetlerinden 48 si kadın, 42 si çocuk olmak üzere toplam 90 vatandaşımız faydalanmıştır." dedi.

Şehit Ve Gazi Yakınlarına Yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İl Müdürümüz, " Şehit ve Gazi Yakınları Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz istihdam ve işe yerleştirme, ücretsiz seyahat kartı dağıtılması iş ve işlemlerini yürütmek, sosyal faaliyetler ve yardım faaliyetlerini il bazında koordine etmek ve şehadet haberi alındığında aileye gereken psiko-sosyal desteği sunmaktır. İl ve ilçe merkezlerimizde 52 şehit ailemiz ikamet etmektedir. İl ve ilçe merkezlerimizde ikamet eden gazi sayısı 23 dür. İl merkezimizde Iğdır Valiliği, İl Müdürlüğümüz, diğer kamu kuruluşlarımız ve Kaymakamlıklarımız ile koordineli olarak dini ve milli bayramlar ile özel günlerde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz düzenli ziyaret edilmektedir. 70 kişinin istihdam işlemleri tamamlanmıştır. Bunlardan 6 başvuru reddedilmiş olup 1 başvuru işlemi devam etmektedir. İlimizde ise Ücretsiz Seyahat Kartı başvurusu 189 tanedir. Bunlardan 184’ü ailelere ulaştırılmış olup, 5 tanesi reddedilmiştir. " dedi.

Engelli Hizmetleri Konusundaki çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran İl Müdürümüz, "  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla,  aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunulmaktır. Hali hazırda 94’ü özel bakım kuruluşlarında hizmet alan toplam 208 engelliye yatılı bakım hizmeti verilmekte olup, 2563 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır.2017 yılı boyunca verilen Engelli Kimlik Kartı 997 dir. Bakanlığımıza bağlı olarak ülkemizde 9014 Normal 5779 Özel olmak üzere toplam 14 bin 793 huzur evi bulunmaktadır. İlimizde yaşlılara yönelik herhangi bir huzur evi bulunmamaktadır bunun nedeni ise ilimizde yaşlılarımızın öncelikli olarak ailesinin yanında destekliyor olmamızdır. Bu nedenle bir kuruluş açılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak ihtiyaç ve talep halinde yaşlılarımızı huzur evi işlemleri tamamlanana kadar Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızda misafir etmekteyiz. Şimdiye kadar toplam 8 yaşlımızı misafir etmiş bulunmaktayız. Yine bakanlığımızın yaşlılarımızın yaşam standardını yükseltmek amacı ile yürütmekte olduğu yaşlı Yaşam Evleri Projesi kapsamında ülkemizde toplam 47 tane Yaşlı Yaşam Evi bulunmaktadır. " dedi.

İl Müdürümüz, "Erişilebilirlik (Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi demektir.) Mevzuatı kapsamında ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları denetlenmiş olup denetlenmeye de devam edilmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk  "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur."  Demiştir.
Biz yaşlılarımızı kenarda bırakmak istemiyoruz. Onları gençlerimize yol gösterici bir abide olarak görüyoruz. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımızla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum ." dedi.

Seminer sonunda İl Müdürümüz Sefer COŞAR, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak, Iğdır Üniversitesi  tarafından kendisine Teşekkür Belgesi takdim edilmiştir.Sonraki Sayfa: NEVRUZ BAYRAMI ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARIMIZLA COŞKUYLA KUTLANDI

Önceki Sayfa : İL MÜDÜRÜMÜZ SEFER COŞAR’IN “DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ” MESAJI